Automatiskt brandlarm Lövestad

Station Lövestad larmas till ett automatiskt brandlarm på Rosenlunds Dagcentral som utlöst i samband med matlagning. Kontroll och återställning.