Automatiskt brandlarm. Lövestad, Storgatan.

Station Lövestad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synlig orsak.