Automatiskt brandlarm. Lövestad, Storgatan. Rosenlunds Dagcentral.

Station Lövestad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar anledning.