Automatiskt brandlarm. Lövestad.

Station Lövestad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar anledning.