Automatiskt brandlarm Lövestad

Station Lövestad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av matlagning. Kontroll, återställning och överlämnande till anläggningsskötare.