Automatiskt brandlarm. Löderup, Storgatan.

Station Borrby och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av matlagning.