Automatiskt brandlarm. Löderup, Storgatan.

Station Borrby larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Troligt utlöst av damm i detektor.