Automatiskt brandlarm. Löderup, Järnvägsgatan.

Station Borrby och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst på grund av matlagning. Kontroll och återställning.