Automatiskt brandlarm. Löderup, Järnvägsgatan. Violen

Station Borrby larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av matlagning.