Automatiskt brandlarm. Löderup, Järnvägsgatan

Station Borrby/Löderup åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av intryckt larmknapp. Räddningstjänsten lämnar över ärendet till anläggningsskötare