Automatiskt brandlarm. Löderup, Fabriksgatan

Station Borrby och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Kontroll och återställning.