Automatiskt brandlarm. Löderup, Fabriksgatan. Löderupsgården.

Station Borrby larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar anledning. Anläggningsskötare informerad.