Automatiskt brandlarm Ljuskällan Ystad

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av missförstånd mellan anläggningsskötare och larmmottagare i samband med kvartalsprovning av anläggningen.