Automatiskt brandlarm Ljuskällan Ystad

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst i samband med rökning. Kontroll och återställning. Åtgärder efter helgen.