Automatiskt brandlarm Lindhagagatan Simrishamn

Station Simrishamn larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst i samband med funktionskontroll. Kontroll och återställning.