Automatiskt brandlarm – Lindhagagatan Simrishamn

Ingen brand. Anläggningsägare till plats och övertar ärendet.