Automatiskt brandlarm – Lindhagagatan Simrishamn

Räddningstjänsten åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Anläggningsägare till plats och övertar ärendet.