Automatiskt brandlarm Lindesborgsskolan

Station Tomelilla larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av tekniskt fel. Anläggningsskötare informeras och skall komma till platsen.