Automatiskt brandlarm Lindesborgsskolan Tomelilla

Befälet i Tomelilla larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av hantverksarbete. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare på plats kopplar ifrån ytterligare en detektor under tiden arbete sker.