Automatiskt brandlarm Lindesborgsskolan Tomelilla

Befälet i Tomelilla larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av damm i en detektor. Kontroll och återställning.