Automatiskt brandlarm – Lillgatan Sjöbo

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Anläggningsägare kommer till plats och övertar ärendet.