Automatiskt brandlarm – Lillgatan Sjöbo

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Återställning av larmet.