Automatiskt brandlarm –Lillevångshemmet i Simrishamn

Automatiskt brandlarm på Lillevångshemmet. Ingen brand. Återställning av larmet.