Automatiskt brandlarm Leander Pehrson Ystad

Station Ystad åker på ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare på plats för vidare åtgärder.