Automatiskt brandlarm Lasarettet Ystad

Station Ystad larmas till ett automagiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare på plats för åtgärder.