Automatiskt brandlarm – Lasarettet Ystad

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Lasarettet. Ingen brand. Återställning av larmet.