Automatiskt brandlarm Lasarettet Ystad

Automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Anläggningsskötare byter den felande detektorn.