Automatiskt brandlarm Lasarettet i Ystad

Station Tomelilla larmas till ett automatiskt brandlarm eftersom station Ystad är på trafikolyckan nedan. Under framkörning inkommer samtal från platsen att det är hantverkare som utlöst larmet. Endast befälet i Tomelilla åker fram för kontroll och återställning.