Automatiskt brandlarm Lasarettet i Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas på ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Kontroll och återställning.