Automatiskt brandlarm Lasarettet i Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas på ett automatiskt brandlarm som utlöst i samband med inhalationsbehandling. Kontroll och återställning.