Automatiskt brandlarm Lasarettet i Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas till ett ännu ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av tekniskt fel. Anläggningsskötare på plats, tekniker kontaktas som också kommer.