Automatiskt brandlarm Lasarettet i Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av tekniskt fel. Anläggningsskötare till platsen för åtgärd.