Automatiskt brandlarm Lasarettet i Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare på plats byter den felande detektorn.