Automatiskt brandlarm Lasarettet i Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas åter igen till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av aerosol. Kontroll och återställning samt kontakt med anläggningsskötare för byte av detektor.