Automatiskt brandlarm Lasarettet i Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av aerosol. Kontroll och återställning.