Automatiskt brandlarm Lasarettet i Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas till Ystad lasarett på ett automatlarm. Anläggningsskötare till plats och övertar ärendet.