Automatiskt brandlarm Lasarettet i Ystad

Station Ystad och yttre befäl åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand.Orsak är hantverkare. Återställning av larmet.