Automatiskt brandlarm Lasarettet i Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av vattenånga från en dusch. Kontroll och återställning.