Automatiskt brandlarm Kvarngatan Simrishamn

Station Simrishamn larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund matlagning. Kontroll, information till personal och återställning.