Automatiskt brandlarm – Kvarngatan Simrishamn

Ingen brand. Återställning av larmet. Ärendet lämnas över till fastighetsägare.