Automatiskt brandlarm – Kronovalls slott

Station Brösarp åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Återställning av larmet.