Automatiskt brandlarm – Kristianstadsvägen Ystad

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Återställning av larmet.