Automatiskt brandlarm kriminalvårdsanstalten Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm som visar sig utlöst på grund av vattenånga. Kontroll och återställning.