Automatiskt brandlarm. Kriminalvårdsanstalten Ystad

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst på grund av matlagning.