Automatiskt brandlarm Korsavadskolan Simrishamn

Station Simrishamn larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av intryckt larmknapp. Kontroll och återställning tillsammans med anläggningsskötare.