Automatiskt brandlarm Korsavads sporthall

Befälet i Simrishamn åker på ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av hantverksarbete. Kontroll och återställning.