Automatiskt brandlarm Korsavadshallen Simrishamn

Station Simrishamn larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synlig anledning. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare till platsen för att åtgärda problemet och byta ut den felande detektorn.