Automatiskt brandlarm. Köpingebro, Vigavägen. (Vigs Ängar Äldreboende).

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av matlagning. Kontakt tas med anläggningsskötare för kontroll av deckare.