Automatiskt brandlarm Köpingebro skola

Station Ystad åker till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av tillagning av popcorn. Kontroll och återställning.