Automatiskt brandlarm – Kläckerivägen Sjöbo

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Återställning av larmet.